Motorisk træning

Når du vælger motorisk træning, får du tilknyttet en veluddannet og empatisk træner som udarbejder et konkret og specifikt program for dit barn. Træningen kan foregå, både i naturen, i barnets hjem eller der hvor det ellers giver mening. Alle medarbejdere i TeachCare har et sundt og anerkendende børnesyn der sikrer, at barnet trives og motiveres.

Det er vigtigt at understrege, at børns motoriske kompetencer er direkte proportionale med børns skriftlige og finmotoriske styrker og udfordringer. Derfor er det også uhyre vigtigt at sætte ind på dette område.

 


Lektiehjælp

Det er hos TeachCare muligt at modtage lektiehjælp, uanset om du går i folkeskole, gymnasium eller på universitetet.

Folkeskole:

Folkeskolen er der, hvor vingerne foldes ud hos de fleste børn både i forhold til identitetsdannelse og kropslighed men også i forhold til de faglige kompetencer. Det er samtidig det sted, hvor det sociale netværk skabes og styrkes, og skal danne grundlag for, at børnene trives op gennem klassetrinene.

Lige fra 0. klassetrin kræver folkeskolen, at den enkelte elev opfylder en række af krav samtidig med, at børnene også skal føle sig anerkendt og socialt integreret. Denne kombination er vanskelig at gennemføre i praksis, og derfor kan der være en del problemstillinger forbundet med dette faktum. Derfor udbyder TeachCare også kompetent lektiehjælp til folkeskoleelever, lige fra de starter deres uddannelsesrejse. Uanset hvad den enkelte elev måtte have brug for kan vi i TeachCare garantere, at den enkelte elev får den optimale sparring både pædagogisk men også fagligt.

Vi dækker alle fag i folkeskolen med uddannet personale, der nærer stor passion for at gøre en forskel og skabe progression hos dit barn. Gennem dialog og opfølgning af barnets faglige udvikling og trivsel har vi fokus på, at dit barn får noget ud af den lektiehjælp og sparring, som barnet modtager.

Gymnasium og ungdomsuddannelse:

Når man starter i gymnasiet eller på en hvilken som helst anden ungdomsuddannelse, skifter man arena fra en beskyttet tilværelse til en mere seriøs, selvdisciplineret og krævende skolegang. Derfor kan man i højere grad også have brug for hjælp til at komme et skridt videre i sin faglige udvikling eller bare til at overskue mængden af lektier.

I TeachCare mener vi, at gymnasiet er sprængbrættet til en god videregående uddannelse. Derfor ser vi en stor vigtighed i, at du som studerende får den sparring, du har brug for i forhold til at forstå og få lært de ting, som gymnasiet og den enkelte ungdomsuddannelse har på skemaet.

I TeachCare kan vi garantere, at du får den sparring du har brug for, i forhold til at kunne begribe og favne det niveau, du skal være på, og vi kan derfor tilbyde en Teacher til alle grene af den ungdomsuddannelse, du går på.

Universitet:

Det kan være, du står med et bachelorprojekt, et speciale, eller det kan være, du mangler hjælp til forståelse af en tekst, du har læst. Vi kan i TeachCare gå ind med professionel hjælp og vejledning, og vi har personale, som er kandidater i alt, lige fra bæredygtig energi til statskundskab stående klar med kompetent sparring.

 


Idrætspædagogisk/pædagogisk rådgivning

I TeachCare leverer vi idrætspædagogisk rådgivning og konkrete handlingsplaner for, hvordan du kan tackle dit barns udvikling på bedste vis. Hvad enten det omhandler læring, sundhed, bevægelse eller den sociale relation til andre børn.

Det kan gentages til ukendelighed, at deltagelse i idræts- og kropslige aktiviteter skaber sociale relationer og danner nye venskaber. Disse venskaber er med til at skabe selvværd og selvtillid hos både børn og voksne.

Hvordan man kommer med i disse idrætslige aktiviteter, er ofte det største problem, og derfor er tilgangen til deltagelsen i aktiviteten et uhyre vigtigt punkt i denne proces. TeachCare er specialister i, at se de udfordringer barnet måtte have, og vi er klar til at yde 100 procent for, at vende disse udfordringer til styrker.

Gennem grundige observationer og professionelle samtaler opbygger vi et godt fundament for at hjælpe dit barn, hvor det er. Sammen med dig udarbejder vi en plan, som vi sammen følger, så vi på bedste vis kan skabe progression i et fair tempo, så dit barn hele tiden føler sig inkluderet processen.

 


Vejledning i kost og ernæring

TeachCare udbyder kostvejledning og ernæringsfaglig vejledning og sparring, hvis du vil skabe stabilitet eller reducere din vægt. Samtidig sætter vi fokus på, at kosten er den rigtige vej til en sund og god livsstil. Som ved alle vores andre ydelser mener vi, at man gennem sundhed og kropslighed øger chancen for en fremtid med livskvalitet, uddannelse og selvværd.

Om du er barn eller voksen, er en optimal og gennemtænkt kost essentiel for kroppens og hjernens tilstand og udvikling. Det er et uomtvisteligt faktum, at kost og ernæring er vigtig for, at man som menneske kan skabe de optimale betingelser for sit liv. TeachCare har veluddannede kostspecialister til at understøtte denne proces og samtidig skabe motivation til at leve et sundt og velovervejet liv.

 


Privat børnepasning

Hverdagens institutioner er præget af begrænsede åbne- og lukketider. Samtidig med det stiller arbejdslivet højere og højere krav til vores tilstedeværelse. Derfor udbyder vi i TeachCare privat børnepasning i døgnets 24 timer, så vi på bedst mulig måde kan hjælpe dig og din familie med den udfordring, I måtte have. Vi stiller både uddannede og studerende medarbejdere til rådighed – på den måde kan vi på bedste vis matche den enkelte families behov.

Når man tilknyttes en medarbejder hos TeachCare til børnepasning, kan vi pr. medarbejder favne 3 børn, så der er ingen bekymringer, hvis det skulle være tilfældet, at I mangler børnepasning til en lidt større børneflok.

Alle private børnepassere hos TeachCare er særligt ansat til at varetage denne opgave, hvorfor vi i TeachCare kan garantere velreflekteret og omsorgsfuld børnepasning, hvor du som bruger selv kan sætte dagsordenen og komme med ønsker til, hvad der skal foregå og hvordan.

 


Rådgivning og vejledning til sportsudøvere

Når du går til en sport, er det sjældent nok med den træning, du modtager i idrætsforeningen. Mange har brug for ekstra sparring, og kan far eller mor ikke give den, så har vi I TeachCare dygtige medarbejdere til at supplere og udvikle de idrætslige kompetencer, uanset om du er barn, ung eller voksen.

Mange af vores medarbejdere har været semiprofessionelle eller professionelle sportsudøvere, og derfor mener, at vi har gode muligheder for at skabe og motivere til udvikling hos den enkelte udøver.

 

 


Personlig funktionel træning

Står du og mangler motivation til at få løbet de første kilometer, eller ønsker at få sparring til funktionel træning samt program og plan, kan vi i TeachCare garantere yderst kompetente medarbejdere.

Det kan også være du vil tilbage i form efter en dum skade. Her kan vi gennem professionel sparring og vejledning gå ind og få dig på rette køl igen. Sammen med vores dygtige medarbejder, vil du få lagt en plan og et træningsforløb, og så kan fremdriften begynde.

Du skal blot specificere, hvilken slags træning du har brug for, og så vil forvandlingen begynde!

 

 


Specifik målrettet træning af sportsudøvere

Som sportsudøver er det ikke altid nok med den træningstid du får for det kontingent du betaler.

I TeachCare går vi ind med professionel sparring og kan lave programmer der gør, at du kan blive bedre til din sport. Vi har tidligere professionelle og nuværende semiprofessionelle sportsudøvere ansat, til at give dig den bedste træning frem mod de mål du gerne vil opnå. TeachCare går også gerne ind og hjælper med kostplanlægning og vejledning, så du som sportsudøver lettere kan indfri dine mål og ambitioner.

Vi tilbyder målrettet individuel træning til alle sportsgrene.

 


Faglig træning

Når du vælger faglig træning hos TeachCare, er det fordi du, eller dit barn har brug for, at blive trænet mere intensivt i et, eller flere fag.

Det vil sige, at TeachCare kommer, og har forberedt sig på det område der skal forbedres fagligt.

Dette inkluderer, at TeachCare medbringer det materiale der findes nødvendigt i forhold til den progression og udvikling der skal finde sted under forløbet.

Faglig træning er som udgangspunkt et forløb, men tilbydes også som timebaseret ydelse uden binding.