Frederiksborg Amts Avis har den 15. august 2018 udgivet denne artikel om TeachCare!